Hopp til innhold

Aktuell info

Ryggrøntgen:

NDF dekker 25% av kostnaden ved ryggrøntgen av dachshunder i rett alder, 2 - 4 år. Refusjon gis via lokalklubben. Styret i GRDHK har i styremøte 10/3-2022 vedtatt å øke lokalklubbens støtte til kr. 500, som da kommer i tillegg til de 25% fra NDF. Vi håper dette er med på å bidra til at flere vil velge å røntge sine hunder. Dachshunden anses for å være en sunn og frisk rase, men ryggprolaps forekommer, og er en alvorlig lidelse for de det rammer. 

Vi har innhentet priser hos Nes Dyreklinikk, Årnes Veterinærklinikk, Neskollen Dyreklinikk og Glåmdal Dyreklinikk, og disse varierer fra ca 1800 - 3000 kr. Vi har ikke fått til noen bedre "klubb-pris" pr. d.d.

Hvis noen av våre medlemmer har en god kontakt et sted, setter vi pris på å høre fra dere.

Blodsporkurs for nybegynnere arrangeres over fire kvelder; den 19/5, 25/5, 31/5 og 2/6, i Skogbygda. 

Pris for medlemmer er kr 500,-. Hvis dette kan være av interesse, send en e-post til glamdal@dachshundklubb.no

Dachshundtinget avholdes den 24. april. Dere skal ha mottatt Dachshundbladet med sakslisten nå. Styret skal behandle innkomne saker i styremøte den 19/4. Vi tar gjerne imot dine innspill til valg og innkomne saker før styremøtet. Tone Husås og Mette Cecilie Rogstad Nilsen skal representere klubben i år. 

Komiteer

Har du lyst til å lære mer om aktiviteter for dachshunder, er en fin måte å lære på, å bli med i en komite sammen med andre. 

Vi ser veldig gjerne at du tar kontakt med oss og sier hvilken komite du kunne tenke deg å prøve, av drev-, spor- og utstillingskomite. 

Terminfestede arrangement i nærmeste fremtid

Den 14. mai arrangerer vi utstilling og valpeshow for rasen vår på Ullern idrettsplass, Skarnes. Ulf Wall (S) skal dømme.

Den 11. juni er det ordinær blodsporprøve. Det er også åpnet for påmelding til bevegelige blod- og fersksporprøver, som vi tar etter hvert som de kommer inn. 

Den 16. juli har vi utstilling på Rena, med dommer Michael Allerup Nielsen fra Danmark. Denne utstillingen innleder Sommerleiren, en hel uke med ulike aktiviteter i samarbeid med Hedmark DHK. Se annonse i medlemsbladet.